U bevindt zich hier: counseling
terug naar: welkom
Verder naar: individuele therapie relatietherapie gezinstherapie
Algemeen: ubuntu links sitemap

counseling

Counseling is een psychotherapeutische manier om mensen te begeleiden bij het oplossen van hun persoonlijke vraagstukken. Het stimuleert de realisatie en het naar buiten brengen van hun eigen potentieel en streeft ernaar ontwikkelingsblokkades uit de weg te ruimen. We ondersteunen mensen om moeilijke periodes in hun leven beter te doorstaan en herkennen deze tijden ook als groeikansen en ontwikkelingsmomenten.
Voor deze vorm van hulpverlening gebruikt ubuntu-counseling methodieken vanuit de humanistische psychologie en de houding van de oude Afrikaanse levenbeschouwing ubuntu. De belangrijkste twee therapievormen worden hieronder toegelicht.

Gestalttherapie

Gestalt is het Duitse woord voor gestalte, gedaante, vorm en duidt op een geheel. Gestalttherapie werd ontwikkeld door Fritz Perls en bevat elementen uit de psychoanalyse en de gestaltpsychologie (een waarnemingspsychologie). Deze therapievorm legt de nadruk op de directe persoonlijke beleving in het hier en nu. Niet waarom we de dingen doen, maar hoe we ze doen is belangrijk. Een ander element is het gebruik van de 'IK/JIJ'-taal, het open en direct communiceren met anderen in plaats van over iets te praten. Bekend is het werken met de z.g. 'hot-seat' waarbij iemand voor de groep naast de begeleider zit en de volledige aandacht krijgt voor wat op de voorgrond is. Herinneringen roepen gevoelens en beelden op uit het verleden die we beleven in het hier en nu. Het is dan zaak om te kijken wat (toen en daar) niet vervuld is; de 'Gestalt' (vorm) is niet afgerond. Zo leren we anders met gevoelens, behoeften en oud zeer om te gaan. Door te accepteren wat er is kunnen we op een gezonde manier onze energie gebruiken in plaats van te blijven steken in de macht der gewoonte. De nadruk ligt op het nemen van verantwoordelijkheid voor ons eigen gedrag; in de zin van antwoord geven op wat het leven ons vraagt en biedt. Op die manier kunnen we betekenis geven aan de mooie, blije, verdrietige en pijnlijke gebeurtenissen die op ons levenspad komen. Gestalttherapie is gericht op de integratie van voelen, denken en handelen. Het vrijmaken en verwerken van emoties is daar een onderdeel van, evenals het leren herwaarderen van oude plaatjes die ons belemmeren om in de realiteit van het moment uiting te geven aan wie we zijn.

Systeemtherapie

De Systeemtherapie (ook vaak gezinstherapie genoemd) is een onderdeel van de humanistische psychologie. Deze therapievorm streeft ernaar zogenaamde "levende systemen" zoals paren, families maar ook bedrijven en organisaties ondersteuning te bieden om uit een probleemsituatie te groeien en een voor iedereen meer bevredigend evenwicht te ontwikkelen.
Wij zijn allemaal onderdeel van systemen en in wisselwerking met elkaar. Het is dan ook van groot belang dit geheel mee te nemen bij de therapie. Als één van de systeemleden een probleem heeft, wordt meestal het hele systeem ontwricht. En ook andersom kan een probleem dat in het gezin (soms over generaties heen) speelt, zich manifesteren in één individu, zonder dat deze grotere samenhang duidelijk zichtbaar is.
Om met deze verstrengelingen en gebrek aan balans te werken gebruiken systeemtherapeuten diverse technieken: gespecialiseerde vraagmethodieken en oefeningen, huiswerk en deconstructietechnieken tot aan systeem- en familieopstellingen, bekend geworden door onder andere Bert Hellinger.