... in contact zijn met wat je tot mens maakt

Wij geven Gestalt- en Systeemtherapie aan mensen die problemen tegenkomen of gevoelens/gedachten hebben die hen uit hun balans halen. Wij streven ernaar met hen een weg te vinden waardoor dat wat op dit moment als pijnlijk en belastend in het leven wordt ervaren rond kan worden en afsluiting kan vinden. Op deze manier kan er weer ruimte ontstaan voor nieuwe ontwikkelingen. Dit is niet altijd mogelijk. In dat geval ontwikkelen we samen een houding en omgangsstrategie, zodat weer een duurzamere kwaliteit van leven ervaren kan worden.
In bijna alle gevallen gaat het er uiteindelijk om verder te komen en te groeien. Helpen het innerlijke potentieel verder te ontwikkelen en meer realiteit te laten worden, is onze passie.

Klanten benaderen ons onder andere met de volgende gevoelens en problemen:

Dit zijn enkele voorbeelden van gevoelens en problemen waarom mensen beslissen contact op te nemen met een therapeut.