Tekstversie


ubuntu, uitgesproken als oe-BOEN-toe, is een ideologie uit het Afrika van beneden de Sahara die draait om toewijding en relaties tussen mensen onderling. Het woord komt voor in de Bantoetalen en wordt gezien als een traditioneel Afrikaans concept.

Er zijn vele vertalingen van 'ubuntu' mogelijk:

Een veel gebruikte definitie van ubuntu is "Het geloof in een universeel gedeeld verbond dat de gehele mensheid verbindt".

Een langere definitie, zoals gebruikt door Aartsbisschop Desmond Tutu (1999): "Iemand met ubuntu staat open voor en is toegankelijk voor anderen, wijdt zich aan anderen, voelt zich niet bedreigd door het kunnen van anderen omdat hij of zij genoeg zelfvertrouwen put uit de wetenschap dat hij of zij onderdeel is van een groter geheel en krimpt ineen wanneer anderen worden vernederd of wanneer anderen worden gemarteld of onderdrukt."

Louw (1998) suggereert dat ubuntu een individu definieert aan de hand van verschillende relaties tot anderen en benadrukt het belang van ubuntu als religieus concept, omdat alhoewel dit in de Westerse samenleving geen religieuze connotaties kent, het in de Afrikaanse context suggereert dat de persoon die men wordt door zich menselijk te gedragen een voorouder is die het waard is te respecteren of te eren. Wie bij leven het principe van ubuntu hoog houdt, zal in dood een verbondenheid bewerkstelligen met hen die nog steeds leven.


Verandering in Zuid-Afrika

Ubuntu wordt gezien als een idee dat ten grondslag ligt aan het ontstaan van de Republiek van Zuid-Afrika en is verbonden met het idee van een Afrikaanse Renaissance. In de politiek wordt het concept gebruikt om te benadrukken dat er consensus moet zijn bij besluiten en een menselijke ethiek nodig is op basis waarvan besloten wordt..

Pieter Boele van Hensbroek (red.) African Renaissance and Ubuntu philosophy, Centre for Development Studies, Universiteit van Groningen (2001).


Bron: Wikipedia NL